07 sierpnia 2017

07 SIERPNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 80/2017 – Aktualizacja informacji dotyczącej umowy kredytu.

Aktualizacja informacji dotyczącej umowy kredytu.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016, Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zawarciu przez Spółkę z Getin Noble Bank S.A. datowanego na 4 sierpnia 2017 r. aneksu do umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny z dnia 26 września 2017 r., na podstawie którego zmodyfikowano listę zabezpieczeń kredytu przez usunięcie z listy zabezpieczeń części zastawów finansowych i rejestrowych ustanowionych na wskazanych w w/w umowie certyfikatach inwestycyjnych. Tego samego dnia Getin Noble Bank S.A. złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na zwolnienie certyfikatów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, spod odpowiednich zastawów finansowych i rejestrowych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej