26 października 2017

26 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 121/2017 – Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii E

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii E

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2017 r. został opublikowany komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 719/17 z dnia 25 października 2017 r., w dniu 30 października 2017 r. w KDPW nastąpi rejestracja 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, które oznaczono kodem PLGTBCK00297.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej