07 marca 2017

7 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 8/2017 – Zapłata ceny wynikającej z II etapu umowy przelewu znaczącego portfela wierzytelności bankowych

Zapłata ceny wynikającej z II etapu umowy przelewu znaczącego portfela wierzytelności bankowych.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016, Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, że w dniu 7 marca 2017 r. podmiot w 100% kontrolowany przez Emitenta „Podmiot Zależny” dokonał terminowo płatności ceny wynikającej z drugiego _ostatniego_ etapu umowy przelewu niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ponad 1 mld zł „Wierzytelności”. Tym samym na Podmiot Zależny została przeniesiona własność portfeli wierzytelności wchodzących w skład Wierzytelności, objętych drugim etapem.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej