14 grudnia 2017

14 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 149/2017 – Rozpoczęcie współpracy z bułgarskim podmiotem specjalizującym się w zarządzaniu wierzytelnościami.

Rozpoczęcie współpracy z bułgarskim podmiotem specjalizującym się w zarządzaniu wierzytelnościami.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu wiadomości o rozpoczęciu w dniu 14 grudnia 2017 roku przez podmiot z grupy kapitałowej Spółki („Podmiot”) współpracy z podmiotem na rynku bułgarskim specjalizującym się w zarządzaniu wierzytelnościami – Cycle Credit Bulgaria EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria) („Cycle Credit”). Przedmiotowa współpraca została nawiązana w wyniku zawarcia umowy, na mocy której Cycle Credit będzie zarządzała portfelami wierzytelności, nabytymi przez Podmiot na rynku bułgarskim.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej