26 października 2017

26 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 120/2017 – Informacja o rejestracji papierów wartościowych.

Informacja o rejestracji papierów wartościowych.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka„) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, iż w dniu 25 października 2017r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 725/17, zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 250.000 obligacji na okaziciela serii PP5 Spółki o wartości nominalnej 100 PLN każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 249/2016 Zarządu Spółki z dnia 20 października 2016 r. i Uchwały nr 39/2017 Zarządu Spółki z dnia 1 lutego 2017 r. oraz Uchwały nr 428/2017 Zarządu Spółki z dnia 5 października 2017 r., oraz postanowił nadać im kod PLGTBCK00370.

Rejestracja obligacji, o których mowa powyżej, będzie następować na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Spółka informuje, iż najwcześniejszy dzień rozrachunku transakcji wynikający z listu księgowego (dzień rejestracji) to 31 października 2017 r.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej