10 października 2017

10 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 104/2017 – Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w GetBack S.A.

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w GetBack S.A.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od JP Morgan Asset Management (UK) Limited zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o zbyciu akcji Spółki i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Spółka w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej