25 sierpnia 2017

25 SIERPNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 92/2017 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP4.

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP4.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że zgodnie z uchwałą nr 980/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), Zarząd GPW w dniu 24 sierpnia 2017r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 (czterysta tysięcy)obligacji na okaziciela serii PP4 Spółki, o wartości nominalnej 100 zł  (sto złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej