03 listopada 2017

3 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 125/2017 – Wygranie przetargu i rozpoczęcie działalności na rynku bułgarskim

Wygranie przetargu i rozpoczęcie działalności na rynku bułgarskim

 

Zarząd Getback S.A. („Emitent”) informuje w dniu dzisiejszym o powzięciu informacji, że w związku z wygraniem w dniu 2 listopada 2017 r. przez podmiot z grupy kapitałowej Emitenta organizowanego przez bank z siedzibą na terytorium Bułgarii przetargu na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 50 mln zł, Grupa Kapitałowa GetBack („Grupa”) rozpoczęła działalność na rynku bułgarskim. Cena zaoferowana przez podmiot z grupy kapitałowej Emitenta jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu. Zgodnie z warunkami przetargu nabycie wierzytelności nastąpi po podjęciu ostatecznej decyzji przez zarząd banku oraz po uzgodnieniu ostatecznych postanowień umowy. Emitent, osobnym raportem, niezwłocznie poinformuje o ewentualnych innych istotnych zdarzeniach związanych z przetargiem. Transakcja jest realizacją modelu biznesowego Grupy Kapitałowej GetBack w zakresie zwiększania obecności Grupy w tym rejonie Europy.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej