19 października 2017

19 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 112/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017, Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za III kwartał 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 23 października 2017 r., a nie jak wcześniej podano, w dniu 29 listopada 2017 r. Jednocześnie opublikowany zostanie również odrębny raport kwartalny GetBack S.A. za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej