16 maja 2017

16 MAJA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 18/2017 – Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP1

Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP1

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2017 EBI, Zarząd Getback S.A. „Spółka” poniżej informuje o wynikach oferty obligacji serii PP1 „Obligacje”, emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 roku.

 • 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 18 – 25 kwietnia 2017 r.
 • 2. data przydziału papierów wartościowych: 27 kwietnia 2017 r.
 • 3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 600.000
 • 4. średnia stopa redukcji: 66% dotyczy zapisów objętych redukcją, tj. złożonych w dniach 24-25 kwietnia 2017 r.
 • 5. liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 669.081
 • 6. liczba przydzielonych Obligacji: 600.000
 • 7. cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 100,00 PLN
 • 8. liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje: 729
 • 9. liczba Inwestorów, którym przydzielono Obligacje: 728
 • 10. nazwy firmy subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji
 • 11. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 60.000.000 PLN

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
 • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej