04 grudnia 2017

4 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 142/2017 – Informacja dotycząca portfela wierzytelności na rynku bułgarskim – podpisanie umowy cesji.

Informacja dotycząca portfela wierzytelności na rynku bułgarskim – podpisanie umowy cesji.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 125/2017, Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje, że podmiot z grupy kapitałowej GetBack („Podmiot”) podpisał w dniu 4 grudnia 2017 z bankiem z siedzibą na terytorium Bułgarii umowę przelewu („Umowa”) niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 50 mln zł („Wierzytelności”). Zgodnie z postanowieniami Umowy, przeniesienie własności Wierzytelności nastąpi po uiszczeniu przez Podmiot ustalonej ceny. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej