17 sierpnia 2017

17 SIERPNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 88/2017 – Podsumowanie transakcji stabilizacyjnych.

Podsumowanie transakcji stabilizacyjnych.

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 74/2017, 75/2017, 83/2017 oraz 86/2017 dotyczących transakcji stabilizacyjnych, Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Pekao Investment Banking S.A. („Pekao IB”) zawiadomienia dotyczącego informacji o transakcjach stabilizacyjnych na akcjach i prawach do akcji Spółki w związku z przeprowadzoną pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki. Pekao IB podjął działania stabilizacyjne na akcjach i prawach do akcji Spółki zgodnie z zasadami określonymi w umowie stabilizacji zawartej między Pekao IB a DNLD Holdings B.V. w dniu 4 lipca 2017 r., które zostały opisane w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r. („Prospekt”) oraz komunikacie aktualizującym nr 3 do Prospektu opublikowanym przez Spółkę w dniu 4 lipca 2017 r.

Działania stabilizacyjne były prowadzone na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i rozpoczęły się w dniu 17 lipca 2017 r., a ostatnim dniem działań stabilizacyjnych był 2 sierpnia 2017 r.

Przedziały cenowe, w ramach których były prowadzone działania stabilizacyjne, dla każdej z dat prowadzenia transakcji stabilizacyjnych:

Data: Cena minimalna: Cena maksymalna:
17.07.2017 18,35 18,50
18.07.2017 18,35 18,41
27.07.2017 18,32 18,39
28.07.2017 18,31 18,31
31.07.2017 18,18 18,28
02.08.2017 18,14 18,29

 

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej