18 lipca 2017

18 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 64/2017 – Wypłata zadatku na poczet zapłaty ceny sprzedaży za akcje EGB Investments S.A.

Wypłata zadatku na poczet zapłaty ceny sprzedaży za akcje EGB Investments S.A.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 w sprawie zawarcia umów dotyczących nabycia akcji EGB Investments S.A. („EGB Investments”), Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z warunkową zobowiązującą umową sprzedaży („Umowa”) 12.972.842 akcji EGB Investments reprezentujących w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego EGB Investments za cenę równą 207.565.472 PLN („Akcje EGB”) w dniu 18 lipca 2017 r. z rachunku prowadzonego dla Spółki nastąpiła wypłata na rachunki bankowe wskazanych w Umowie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (łącznie jako „Sprzedawcy”) kwoty 120 mln PLN tytułem zadatku na poczet zapłaty ceny za Akcje EGB.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej