27 listopada 2017

27 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 136/2017 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 27 listopada 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań oraz Plan Połączenia GetBack S.A. oraz EGB Investments S.A. stanowiący załącznik do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad oraz że żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej