27 czerwca 2017

27 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 45/2017 – Informacja o rejestracji papierów wartościowych

Informacja o rejestracji papierów wartościowych.

 

Zarząd GetBack S.A. („Emitent”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, iż w dniu 26 czerwca 2017r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 402/17, zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 400.000 (czterystu tysięcy) obligacji na okaziciela serii PP3 Emitenta o wartości nominalnej 100 PLN każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 249/2016 Zarządu Emitenta z dnia 20 października 2016 r. i Uchwały nr 39/2017 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2017 r. oraz Uchwały nr 245/2017 Zarządu Emitenta z dnia 08 czerwca 2017 r., oraz postanowił nadać im kod PLGTBCK00271.

Rejestracja obligacji, o których mowa powyżej, będzie następować na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Emitent informuje, iż najwcześniejszy dzień rozrachunku transakcji wynikający z listu księgowego (dzień rejestracji) to 30 czerwca 2017 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej