16 maja 2017

16 MAJA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 19/2017 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 28 marca 2017 r., że w dniu 16 maja 2017 r. powziął informację o dokonaniu rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 16 maja 2017 r. zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 marca 2017 r.(„Zgromadzenie”), o których Spółka informowała w przywołanym powyżej raporcie bieżącym.

Jednocześnie Spółka informuje, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w swojej treści zmiany, o których mowa w akapicie poprzedzającym, został przyjęty Uchwałą nr 3 Zgromadzenia, której treść stanowi załącznika do raportu bieżącego Spółki nr 14/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej