22 listopada 2017

22 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 134/2017 – Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka) informuje, że w dniu 22 listopada 2017 r. do Spółki wpłynęło pismo Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne, reprezentującego Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (akcjonariusza Spółki), zgodnie z którym, w nawiązaniu do pkt. 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r., zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Osowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz życiorys zawodowy kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej