08 grudnia 2017

8 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 145/2017 – Tekst jednolity Statutu GetBack S.A.

Tekst jednolity Statutu GetBack S.A.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza GetBack, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack z dnia 27 listopada 2017 r. („Uchwała nr 3 NWZ”) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu GetBack.

Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki, objętych Uchwałą nr 3 NWZ zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego. Treść tekstu jednolitego Statutu GetBack stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej