17 listopada 2017

17 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 132/2017 – Rejestracja spółki zależnej w Bułgarii.

Rejestracja spółki zależnej w Bułgarii.

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) informuje o powzięciu informacji, że w dniu 17 listopada 2017 r. zarejestrowana została spółka GetBack Recovery Bulgaria EOOD („Spółka”). GetBack jest podmiotem dominujący wobec Spółki. Siedziba Spółki mieści się w Sofii w Bułgarii. Spółka została utworzona w celu nabywania portfeli wierzytelności, przy czym nie wyklucza się poszerzenia w przyszłości działalności Spółki. Jest to kolejny krok stanowiący realizację modelu biznesowego Grupy Kapitałowej GetBack („Grupa”) w zakresie zwiększania obecności Grupy w tym rejonie Europy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej