15 maja 2017

15 MAJA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 17/2017 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP1

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP1

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. dokonany został przydział obligacji na okaziciela serii MN o łącznej wartości nominalnej 6.430.000 zł, a emisja doszła do skutku.

Zarząd Getback S.A. „Spółka” informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „GPW”, Zarządu GPW w dniu 12 maja 2017 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 600.000 sześćset tysięcy obligacji na okaziciela serii PP1 Spółki, o wartości nominalne 100 zł (sto złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej