11 lipca 2017

11 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 54/2017 – Wykup obligacji

Wykup obligacji.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonany został kolejny wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę, który wraz z dotychczasowymi wykupami dokonanymi od dnia dopuszczenia pierwszych obligacji Spółki serii PP1 do obrotu na rynku regulowanym tj. od 12 maja 2017 r daje łączną wartość nominalną wykupionych obligacji Spółki równą 87.348.000 PLN. Wszystkie obligacje, o których mowa powyżej, oferowane były w trybie oferty prywatnej.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej