12 czerwca 2017

12 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 32/2017 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP2

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP2.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że zgodnie z uchwałą nr 567/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Zarząd GPW w dniu 09 czerwca 2017r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 793.000 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) obligacji na okaziciela serii PP2 Spółki, o wartości nominalnej 100 zł  (sto złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej