17 sierpnia 2017

17 SIERPNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 87/2017 – Asymilacja obligacji GetBack S.A.

Asymilacja obligacji GetBack S.A.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że powziął w dniu 17 sierpnia 2017 r. informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 527/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. („Uchwała”) o dokonaniu w dniu 21 sierpnia 2017 r. asymilacji 793.000 obligacji na okaziciela serii PP2 Spółki oznaczonych kodem PLGTBCK00263 z 600.000 obligacjami na okaziciela serii PP1 Spółki oznaczonymi kodem PLGTBCK00255. Obligacje objęte asymilacją otrzymują kod PLGTBCK00255. Zgodnie z Uchwałą z dniem 21 sierpnia 2017 r. kodem PLGTBCK00255 oznaczonych będzie 1.393.000 obligacji na okaziciela Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje o powzięciu w dniu 17 sierpnia 2017 r. informacji o komunikacie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 sierpnia 2017 r. zgodnie z którym od dnia 21 sierpnia 2017 r. obligacje na okaziciela serii PP2 (GB10520) Spółki oznaczone kodem PLGTBCK00263, zgodnie z Uchwałą będą notowane pod nazwą skróconą (GBK0520) i oznaczone kodem PLGTBCK00255.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej