01 grudnia 2017

1 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 140/2017 – Wygranie przetargu na zakup od banku portfeli wierzytelności.

Wygranie przetargu na zakup od banku portfeli wierzytelności.

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 r. powziął informację, że podmiot w 100% kontrolowany przez Emitenta wygrał organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 1,2 mld zł. Cena zaoferowana przez podmiot zależny Emitenta jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu. Zgodnie z warunkami przetargu nabycie wierzytelności nastąpi po uzgodnieniu ostatecznych postanowień umowy, przy czym bank może nie przystąpić do jej zawarcia bez podawania przyczyn. Emitent, osobnym raportem, niezwłocznie poinformuje o innych istotnych zdarzeniach związanych z przetargiem.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej