28 kwietnia 2017

28 KWIETNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 16/2017 – Aktualizacje informacji dotyczącej negocjacji w sprawie nabycia akcji podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami

Aktualizacje informacji dotyczącej negocjacji w sprawie nabycia akcji podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017, Zarząd GetBack S.A. „GetBack” informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 kwietnia 2017 r. zawarty został list intencyjny dotyczący nabycia akcji spółki EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy” „Dokument”. Stronami, które podpisały Dokument są wskazane w Dokumencie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus Towarzystwo Inwestycyjne S.A. łącznie jako „Sprzedający” oraz GetBack „Strony”. Podmiotem nabywającym akcje może być GetBack lub spółka zależna od GetBack „Kupujący”. Celem Dokumentu jest wyrażenie przez Strony intencji dokonania nabycia ponad 99% Akcji EGB Investments S.A. przez Kupującego od Sprzedawców pod warunkiem uzyskania przez Kupującego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej