20 czerwca 2017

20 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 37/2017 K – Korekta omyłki pisarskiej w raporcie dotyczącym decyzji Prezesa UOKiK w sprawie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad EGB Investments S.A.

Korekta omyłki pisarskiej w raporcie dotyczącym decyzji Prezesa UOKiK w sprawie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad EGB Investments S.A

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 Zarząd Spółki GetBack S.A. informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej jako data decyzji, o której mowa w ww. raporcie, wskazany został dzień 20 czerwca 2017 roku, tymczasem decyzja datowana jest na dzień 19 czerwca 2017 roku. Pozostałe informacje przekazane w raporcie nr 37/2017 pozostają bez zmian. Poniżej poprawiona treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2017 z dnia 8 marca 2017 r. oraz 15/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Zarząd GetBack S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19 czerwca 2017 roku decyzji w przedmiocie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Otrzymanie zgody na koncentrację jest jednym z warunków koniecznych do kontynuacji przez Spółkę procesu przejęcia EGB Investments S.A.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Patuła – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej