16 sierpnia 2017

16 SIERPNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 86/2017 – Aktualizacja informacji dotyczących transakcji stabilizacyjnych.

Aktualizacja informacji dotyczących transakcji stabilizacyjnych.

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 74/2017, 75/2017 oraz 83/2017 dotyczących transakcji stabilizacyjnych, Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 sierpnia 2017 r. od Pekao Investment Banking S.A. („Pekao IB”) zawiadomienia („Zawiadomienie”) dotyczącego wykonania opcji typu Reverse Greenshoe na akcjach i prawach do akcji GetBack S.A. („Opcja Reverse Greenshoe”) w związku z przeprowadzoną pierwszą ofertą publiczną akcji GetBack S.A. oraz działaniami stabilizacyjnymi dotyczącymi akcji oraz praw do akcji Spółki. Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w dniu 16 sierpnia 2017 r., zgodnie z umową stabilizacji zawartą między Pekao IB a DNLD Holdings B.V. („DNLD”) w dniu 4 lipca 2017 r., Pekao IB wykonała Opcję Reverse Greenshoe w stosunku do 1.956 akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) oraz 68.602 praw do akcji zwykłych na okaziciela Spółki („PDA”). W wyniku powyższej transakcji, własność Akcji oraz PDA przejdzie na DNLD w momencie zaksięgowania Akcji i PDA na rachunku maklerskim DNLD, a stan posiadania papierów wartościowych Spółki przez DNLD po zakończeniu pierwszej oferty publicznej wzrośnie o 1.956 akcji Spółki oraz 68.602 PDA Spółki (które, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz akcji serii E, staną się akcjami zwykłymi na okaziciela serii E Spółki).

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej