26 października 2017

26 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 119/2017 – Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji Spółki serii E oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki serii E

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji Spółki serii E oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki serii E

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 1245/2017, w której Zarząd GPW wyznaczył dzień ostatniego notowania 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGTBCK00305 na dzień 27 października 2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 26 października 2017 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 1246/2017, w której Zarząd GPW stwierdził, że 20.000.000 akcji zwykłych serii E na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł każda jest dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Dodatkowo Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 30 października 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 20.000.000 akcji zwykłych serii E na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLGTBCK00297.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej