08 września 2017

08 września 2017, NUMER RAPORTU ESPI 94/2017 – Rozpoczęcie współpracy z dwoma podmiotami hiszpańskimi specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami.

Rozpoczęcie współpracy z dwoma podmiotami hiszpańskimi specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje o rozpoczęciu w dniu dzisiejszym przez Spółkę współpracy z dwoma podmiotami na rynku hiszpańskim specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Przedmiotowa współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez Spółkę z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów, na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które Spółka planuje nabyć na rynku hiszpańskim.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej