20 czerwca 2017

20 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 36/2017 – Przydział obligacji oraz zawarcie umowy kredytu

Przydział obligacji oraz zawarcie umowy kredytu.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, iż od dnia 09 czerwca 2017 r. przydzielone zostały obligacje Spółki, które wraz z opisanymi poniżej obligacjami dają łączną wartość wynoszącą 60.600.000 PLN, a wraz z opisaną poniżej umową kredytową od dnia 9 czerwca 2017 roku Spółka zwiększyła zadłużenie o 90.600.000 PLN.

Mając powyższe na uwadze oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r. Zarząd Spółki informuje o dokonaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. przydziału 400.000 oferowanych obligacji serii PP3 o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym 30 grudnia 2020 r., emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 roku. Zapisy na przedmiotowe obligacje prowadzono w dniach 12-16 czerwca 2017 r. włącznie. Spółka przekaże szczegółowe informacje o wynikach oferty tych obligacji w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 19 czerwca 2017 r. przez Spółkę oraz fundusz inwestycyjny z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna umowy kredytu, na mocy której Spółce oraz funduszowi inwestycyjnemu udzielono kredytu do maksymalnej kwoty 30.000.000 PLN. Kredyt został udzielony na okres 36 miesięcy od dnia uruchomienia z przeznaczeniem na refinansowanie nabytych portfeli wierzytelności. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej