24 maja 2017

24 MAJA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 21/2017 – Przydział obligacji

Przydział obligacji.

 

Zarząd Getback S.A. „Spółka” informuje o dokonaniu w dniu 24 maja 2017 r. przydziału 793.000 oferowanych obligacji serii PP2 o łącznej wartości nominalnej 79.300.000 PLN z terminem wykupu przypadającym 10 maja 2020 r. „Obligacje”, emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji „Program”, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 roku. Zapisy na Obligacje prowadzono w dniach 22-23 maja 2017 r. włącznie. Spółka przekaże szczegółowe informacje o wynikach oferty Obligacji w terminach wynikających z odrębnych przepisów. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż uwzględniając powyżej wskazane Obligacje serii PP2, od dnia dopuszczenia pierwszych obligacji Spółki serii PP1 do obrotu na rynku regulowanym tj. od 12 maja 2017 r., przydzielone zostały obligacje Spółki o łącznej wartości nominalnej równej 100.070.000 PLN. W ramach tejże kwoty tylko Obligacje serii PP2 oferowane były w trybie oferty publicznej.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej