25 października 2017

25 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 117/2017 – Informacja dotycząca pozyskania finansowania przez podmiot zależny

Informacja dotycząca pozyskania finansowania przez podmiot zależny.

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2017 r. podpisane zostały umowy oraz pozostałe dokumenty, na skutek wykonania których podmiot z grupy kapitałowej Spółki („Podmiot”) pozyska finansowanie w wysokości do 30 mln EUR („Finansowanie”). Finansowanie zostanie przeznaczone na nabycie portfeli wierzytelności przez podmioty w ramach grupy kapitałowej Spółki lub na inne cele związane z modelem biznesowym grupy kapitałowej. Finansowanie uzyskane w wyniku emisji obligacji zostanie udzielone Podmiotowi przez zagraniczny podmiot spoza grupy kapitałowej Spółki, który obejmie powyższe obligacje w ramach dedykowanej emisji niepublicznej. Warunki Finansowania, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w przypadku takich źródeł finansowania. Spłata obligacji oraz płatności wynikających z obligacji gwarantowana jest przez Spółkę.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej