22 czerwca 2017

22 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 40/2017 – Informacja dotycząca portfela wierzytelności o wartości nominalnej 0,5 mld PLN

Informacja dotycząca portfela wierzytelności o wartości nominalnej 0,5 mld PLN.

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu wczorajszym i dzisiejszym zapłaty na rzecz banku z siedzibą na terytorium Polski dwóch transzy, stanowiących całość ceny za portfel wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 0,5 mld PLN („Portfel”), o którego wygraniu w przetargu Spółka informowała wcześniej. W związku z zapłatą całości ceny przeniesiona została na Spółkę własność Portfela.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej