18 lipca 2017

18 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 68/2017 – Powiadomienie o transakcji na akcjach GetBack S.A.

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Spółki, sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”). Powiadomienie zostało sporządzone przez DNLD Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w rozumieniu Rozporządzenia MAR – Panem Konradem Kąkolewskim – Prezesem Zarządu Spółki.

Spółka w załączeniu przekazuje treść powiadomienia.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej