21 czerwca 2017

21 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 38/2017 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii PP2

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii PP2

 

Zarząd Getback S.A. _”Spółka”_ informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że zgodnie z Uchwałą nr 605/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ z dnia 20 czerwca 2017 r. _”Uchwała GPW”_ , Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 23 czerwca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 793.000 _siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące_ obligacji na okaziciela serii PP2 _”Obligacje”_ wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 100 zł _sto złotych_ każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGTBCK00263”.
Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z Uchwałą GPW, Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GB10520”.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bożena Solska – Członek Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej