14 grudnia 2017

14 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 148/2017 – Informacja dotycząca pozyskania finansowania przez podmiot zależny.

Informacja dotycząca pozyskanie finansowania przez podmiot zależny.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r. podpisane zostały umowy oraz pozostałe dokumenty, na skutek wykonania których fundusz z grupy kapitałowej GetBack („Fundusz”) pozyskał finansowanie w wysokości do 100 mln zł („Finansowanie„). Finansowanie zostanie przeznaczone na nabycie portfela wierzytelności przez podmiot w ramach grupy kapitałowej Spółki lub spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania. Finansowanie uzyskane w wyniku emisji obligacji zostanie udzielone Funduszowi przez bank z siedzibą na terytorium Polski („Bank”), który objął powyższe obligacje w ramach dedykowanej emisji niepublicznej. Warunki Finansowania, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w przypadku takich źródeł finansowania. Zabezpieczenie Finansowania obejmuje wskazane w umowie zastawy rejestrowe oraz inne standardowe formy zabezpieczenia. Spłata obligacji oraz płatności wynikających z obligacji zabezpieczona jest przez GetBack.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej