16 listopada 2017

16 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 131/2017 – Wybór oferty nabycia wierzytelności w Hiszpanii złożonej przez podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack.

Wybór oferty nabycia wierzytelności w Hiszpanii złożonej przez podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje w dniu dzisiejszym o powzięciu informacji, że w dniu 15 listopada 2017 r. podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack otrzymał informację, że w ramach organizowanego przez bank z siedzibą na terytorium Hiszpanii („Bank”) przetargu na nabycie portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 637 mln EUR tj. 2,7 mld PLN, Bank wybrał ofertę złożoną przez podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack jako ofertę najbardziej przez Bank preferowaną. Cena zaoferowana przez podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu. Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego nabycie wierzytelności nastąpi po uzgodnieniu satysfakcjonujących dla obu stron postanowień umowy. Emitent, osobnym raportem, niezwłocznie poinformuje o ewentualnych innych istotnych zdarzeniach związanych z przetargiem. Transakcja jest realizacją modelu biznesowego Grupy Kapitałowej GetBack w zakresie zwiększania obecności Grupy w tym rejonie Europy.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej