26 czerwca 2017

26 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 44/2017 – Istotna informacja związana z raportem nr 28/2017 oraz wypowiedzenie umowy zlecenia zarządzania aktywami

Istotna informacja związana z raportem nr 28/2017 oraz wypowiedzenie umowy zlecenia zarządzania aktywami.

 

W nawiązaniu do opublikowanego dnia 5 czerwca 2017 r. raportu bieżącego nr 28/2017, w którym GetBack S.A. („Spółka”) informowała o oświadczeniu Spółki dotyczącym wypowiedzenia przez nią dnia 5 czerwca 2017 r. umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12 grudnia 2013 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („TFI”) pismo złożone w związku z wyżej wymienionym oświadczeniem Spółki. W piśmie TFI wskazało, iż w ocenie TFI, roszczenie Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. („Kancelaria”), o którym mowa w przywołanym wyżej raporcie bieżącym, jest pozbawione podstaw prawnych. Spółka oraz Kancelaria podtrzymują swoje stanowisko w zakresie zasadności roszczeń wskazanych w komunikacie z dnia 5 czerwca 2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że także w dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała od TFI oświadczenie o wypowiedzeniu z powodu utraty zaufania, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, zawartej ze Spółką dnia 30 grudnia 2015 r. umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Debtor Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej