14 lipca 2017

14 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 62/2017 – Aktualizacja informacji dotyczącej negocjacji w sprawie nabycia akcji drugiego podmiotu z branży zarządzania wierzytelnościami

Aktualizacja informacji dotyczącej negocjacji w sprawie nabycia akcji drugiego podmiotu z branży zarządzania wierzytelnościami.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad rozważanym nabyciem przez Spółkę większościowego pakietu akcji podmiotu z branży zarządzania wierzytelnościami, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2017 z dnia 8 marca 2017 r., biorąc pod uwagę aktualny stan prac oraz stanowisko negocjacyjne akcjonariuszy tego podmiotu co do możliwych warunków nabycia przez Spółkę większościowego pakietu akcji tego podmiotu, Zarząd w dniu 14 lipca 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił zakończyć z chwilą podjęcia uchwały wszelkie prowadzone przez Spółkę prace i analizy dotyczące bądź związane z rozważanym nabyciem przez Spółkę większościowego pakietu akcji tego podmiotu.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej