21 lipca 2017

21 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 71/2017 – Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. funduszy: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („Fundusze”) zawiadomienie o zwiększeniu, z chwilą zamiany praw do akcji na akcje Spółki, udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zawiadomienie”).

W związku z omyłką pisarską, która wystąpiła w treści Zawiadomienia Spółka otrzymała od Funduszy korektę Zawiadomienia.

Spółka w załączeniu przekazuje treść Zawiadomienia oraz korekty Zawiadomienia.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej