08 marca 2017

8 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 9/2017 – Informacja dotycząca negocjacji w sprawie nabycia akcji dwóch podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami

Informacja dotycząca negocjacji w sprawie nabycia akcji dwóch podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami.

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, informuje w dniu dzisiejszym o podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez Spółkę negocjacji ze znaczącymi akcjonariuszami dwóch podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, w sprawie nabycia akcji tych podmiotów.

 

Transakcje będące przedmiotem negocjacji są spójne z modelem biznesowym Spółki w zakresie konsolidacji rynku usług zarządzania wierzytelnościami i są ukierunkowane na zwiększenie udziału Spółki w rynku, a także umocnienie pozycji Spółki w sektorze zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Spółka niezwłocznie poinformuje o zakończeniu negocjacji oraz ich rezultatach.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej