15 grudnia 2017

15 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 151/2017 – Wykup obligacji.

Wykup obligacji.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2016 w sprawie pozyskania przez podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack finansowania w wysokości do 105 mln PLN („Finansowanie”) oraz raportu bieżącego nr 4/2017 w sprawie przedterminowej spłaty części pozyskanego Finansowania, informuje o dokonaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. spłaty pozostałej części Finansowania.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej