02 stycznia 2017

2 STYCZNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 1/2017 – Zmiana w Zarządzie

Zmiana w Zarządzie.

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dn. 30 grudnia 2016 r. Pani Bożena Solska została powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

 

Pani Bożena Solska posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w branży finansowej. Posiada certyfikat Advanced Eurekans Management Program w INSEAD Business School we Francji oraz licencję Ministerstwa Finansów, jest także członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1997 r. w KPMG Polska, gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych banków, projektami due diligence, doradztwem w zakresie finansów i zarządzania ryzykiem bankowym. W swoje karierze zawodowej pracowała w PZU na stanowisku Głównego Księgowego, Dyrektora w Pionie Finansowym. Pełniła funkcję Dyrektora Finansowego BZWBK AVIVA TUIR S.A. oraz BZWBK AVIVA TUNŻ S.A., była również Dyrektorem Finansów w Warta TUIR S.A. i Warta TUNŻ S.A.. Jako Dyrektor Finansowy Getin Holding S.A. sprawowała nadzór właścicielski nad spółkami z Grupy Getin Holding S.A. oraz odpowiadała za obszary raportowania finansowego, controllingu, ryzyka oraz relacje inwestorskie. Ponadto, brała udział w wielu projektach due diligence, akwizycyjnych i restrukturyzacyjnych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej