27 marca 2017

27 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 13/2017 – Informacja o zapłacie drugiej transzy ceny za akcje GetBack S.A.

Informacja o zapłacie drugiej transzy ceny za akcje GetBack S.A.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 25/2016, Zarząd GetBack S.A. „Emitent” informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że Idea Bank S.A. otrzymał od Idea Investment S.a.r.l. informację, o zapłacie przez DNLD sp. z o.o. dawniej „Emest Investments sp. z o.o.” drugiej transzy ceny sprzedaży za wszystkie akcje Emitenta „Akcje” w łącznej wysokości 334.035.616 PLN „Druga Transza”. Na łączną wysokość Drugiej Transzy składa się kwota 310.000.000 PLN stanowiąca pozostałą część ceny sprzedaży Akcji oraz odsetki od tej kwoty w wysokości 24.035.616 PLN.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej