24 kwietnia 2017

24 KWIETNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 15/2017 – Wygranie przetargu na zakup od banku portfeli wierzytelności

Wygranie przetargu na zakup od banku portfeli wierzytelności.

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. powziął informację, że podmiot w 100% kontrolowany przez Emitenta wygrał, organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski, przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,5 mld zł. Cena zaoferowana przez podmiot zależny Emitenta jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu. Zgodnie z warunkami przetargu nabycie wierzytelności nastąpi po uzgodnieniu ostatecznych postanowień umowy, przy czym bank może nie przystąpić do jej zawarcia bez podawania przyczyn. Emitent, osobnym raportem, niezwłocznie poinformuje o zawarciu przedmiotowej umowy lub innych istotnych zdarzeniach związanych z przetargiem.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej