31 października 2017

31 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 124/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 listopada 2017 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel InterContinental (Sala Kompozytorzy), ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

Porządek obrad:

1)      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5)      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.

7)      Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie”.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej