27 listopada 2017

27 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 137/2017 – Powołanie członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.

Powołanie członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2017 r., uchwałą nr 6 powołało Pana Jacka Osowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie jest skuteczne od chwili podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z opublikowanym wcześniej przez Spółkę oświadczeniem (załącznik do raportu bieżącego nr 134/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.), Pan Jacek Osowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Osowski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.).

Życiorys zawodowy Pana Jacka Osowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej