28 listopada 2017

28 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 138/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A., które odbyło się w dniu 27 listopada 2017 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A., które odbyło się w dniu 27 listopada 2017 r.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 listopada 2017 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

  1. DNLD Holdings B.V., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 84,62% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny któremu przysługiwało 5.000.005 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,04% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bożena Solska – Członek Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej