04 sierpnia 2017

04 SIERPNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 76/2017 – Przydział obligacji.

Przydział obligacji.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, iż od chwili opublikowania przez Spółkę raportu bieżącego nr 63/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. dokonane zostały kolejne przydziały obligacji wyemitowanych przez Spółkę, które wraz z opisanymi poniżej obligacjami dają łączną wartość wynoszącą 128.018.519 PLN.

W dniu 04 sierpnia 2017 r. dokonano przydziału 400.000 oferowanych obligacji serii PP4 o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym 16 lutego 2021 r. („Obligacje”), emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. Zapisy na Obligacje prowadzono w dniach 24 lipca – 2 sierpnia 2017 r. włącznie. Spółka przekaże szczegółowe informacje o wynikach oferty Obligacji w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej