17 marca 2017

17 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 12/2017 – Nadanie ratingu kredytowego przez agencję ratingową Standard&Poor’s

Nadanie ratingu kredytowego przez agencję ratingową Standard&Poor’s.

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 17 marca 2017 r. agencja ratingowa Standard&Poor’s („Agencja”) nadała długo- i krótkoterminowy rating dla Emitenta na poziomie B z perspektywą stabilną. Rating na poziomie B oznacza, że Emitent ma w obecnej sytuacji zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Stabilna perspektywa ratingu oznacza natomiast, iż według obecnych ocen Agencji nadany Emitentowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

 

Jako główne czynniki wpływające na nadany rating Agencja wskazała między innymi coraz lepszą działalność biznesową Emitenta, niski poziom współczynnika zadłużenia finansowego oraz odpowiednią zdolność do generowania przepływów pieniężnych. Jednocześnie Agencja zwróciła uwagę na krótki okres działalności Emitenta, umiarkowanie wysokie ryzyko kraju oraz branży, w której Emitent działa oraz skoncentrowanie działalności Emitenta szczególnie na zarządzaniu wierzytelnościami w Polsce. Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej Agencji: www.standardandpoors.com

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Patuła – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej